פתיחה לספר הזוהר

"פתיחה לספר הזוהר"

הזוהר נותן לנו בשמו את האופן בו אנו יכולים לקבל אורייתא ומלמד אותנו מושגי יסוד של שפת הקבלה. 

הזוהר הוא היצירה החשובה ביותר שאין אדם צריך ללכת לבית עולמו בלי לקרוא אותו.

מחיר : 485

נושאים: 1

סרטונים: 9