"משכן הכוונה" הינו בית ללימוד קבלה עפ"י דרכו של בעל הסולם, אשר פועל מעל עשור ומאפשר לנשים וגברים, דתיים וחילונים, להיות שותפים בתיקון עולם ע"פ חוכמת הקבלה. הלימוד במשכן הכוונה מדגיש עבודה בחקירה פנימית ומאיר את חיינו ביחס למטרת הבריאה.
כחלק מפעילות המשכן ובמטרה להנגיש את הלימוד לכל לב החפץ בכך, מוקלטים השעורים ונערכים לערכות בנושאי הלימוד. הערכות נאספו לאורך השנים משיעורי המשכן והן פרי עבודה ועיבוד משותף של החברים.

 מתוך העיון בערכות הלימוד ניתן לפגוש את דרך הלימוד במשכן הכוונה ואף לשמוע שאלות ותשובות של תלמידים.
ניתן למצוא ערכות לימוד בשפה העברית ובשפה האנגלית, המבוססות על סדרות לימוד מעמיקות

ערכות הלימוד מתאימות לכל אדם המבקש להתוודע לחכמת הקבלה בכלל וללימוד בדרכו של בעל הסולם בפרט.