מפגש עם קבלה

"מפגש עם קבלה"

לימוד הקבלה הוא לימוד של שפה - שפת העליון.

השפה העברית היא שורש, כוח מעבר שמאפשר לעבור מנפש לרוח. להיות מסוגלים להרגיש את המשמעות של אותיות, של מילים ושל משפטים.

מחיר : 350

נושאים: 1

סרטונים: 9