תפילה במבט קבלי

"תפילה במבט קבלי"

התפילה ניתנה לאדם ככוח התקשרות לשותפות בבריאה.
האם אנחנו יודעים להשתמש בכוח הזה? ולאיזו מטרה?

סדרת הלימוד, מפי הרבה ספיר נוימן איל, מזמינה ומובילה אותנו לברר
את הקשר העמוק בין צלם האדם והסיבה שלשמה הוא נברא,
לבין התפילה כעבודה שבלב.

הקבלה בדרכה החתרנית, מהפכת את המשמעות המוכרת של מושג התפילה, ופותחת בנו שאלות:
שם מה אני מתפלל/ת? מאיזו עמדה?
מהי תפילת אמת והאם תפילתי עונה להגדרה הזו?
כיצד התפילה יכולה לשמש לא כאמצעי למילוי רצונותינו הגשמיים, אלא לא פחות מאמצעי התקשרות לנוכחות העליון בחיינו?


מחיר : 485

נושאים: 1

סרטונים: 34