רחובות הנהר

"רחובות הנהר"

רחובות הנהר זה קוד כניסה, של תפילה.
של בקשה להיות מסוגל לראות את הרחובות, את מה שמרחיב ופותח נתיב לנהר, לאור העליון, להתפשט עד אלינו.

מחיר : 485

נושאים: 1

סרטונים: 14