סדר בראשית א

"סדר בראשית א"

לימוד מעשה בראשית

הלימוד במעשה בראשית, באמצעות הזוהר וכתבי האר"י, מכונן בנו יכולת להיענות לקריאה "בא וראה", משום שהוא מלמד אותנו לשם מה נברא העולם ולא כיצד הוא נברא. הלימוד עצמו מכונן בנו הכשרה להבנת לב, לצורך של אמת, לשמיעה שמעבר לחושים, להרגשת נוכחות הקדושה.

"וכאשר עלה ברצונו הפשוט, לברוא העולמות ולהאציל הנאצלים.
להוציא לאור שלימות פעולותיו ושמותיו וכינויו, אשר זאת היתה סיבת בריאת העולמות." (האר"י, עץ חיים)

בראשית היא הקריאה הנצחית של הבורא אל האדם אייכה? היכן נמצאת תודעת עצמך?
האם יצאת לחפש שורשה – לחפש קרבתי.
האם עדיין כלוא אתה בארץ בלי שמיים, כי בצאתך תמצא כי השמיים כבר מעורבים בארץ.
"ובצאתי לקראתך לקראתי מצאתיך" (יהודה הלוי)

מחיר : 485

נושאים: 1

סרטונים: 21