לכתך אחרי במדבר

"לכתך אחרי במדבר"

פרשות השבוע של ספר במדבר באור הזוהר וכתבי בעל הסולם

משמעות המסע במדבר כמסע חניכת ההכרה האנושית, על פגמיה, להווית אדם. ממוצאיה לחיבורה לכוח המסיע אותה לעבר יעודה.

מחיר : 485

נושאים: 1

סרטונים: 19