וכאשר עלה ברצונו

"וכאשר עלה ברצונו"

"וכאשר עלה ברצונו...", מה הוא הרצון של העליון? איך הוא מתגלה בנו ומה עלינו לעשות בכדי לאפשר לו להתגלות?

סדרת שיעורים זו מזמינה אותנו לשאול את השאלות היסודיות והחתרניות ביותר, על מטרת קיומנו ועל משמעות קיומנו.

הלימוד פורש בפנינו את תכנית הבריאה ואת האפשרות האחרת להתקשר לתכנית הבריאה ולהצטרף לשינוי מהותי.

מחיר : 485

נושאים: 1

סרטונים: 21