הכל הולך אחרי ההתחלה - סדרה ב'

"הכל הולך אחרי ההתחלה - סדרה ב'"

הקורס מציע העמקה בלימוד יסודות השפה הקבלית. זה הוא מסע מרתק ברזי חכמת הנסתר, תוך הכרות עם שפה חדשה ורלוונטית במיוחד לימינו ולכל מי שעוסק בשאלות גדולות כמו זהותנו כישראל וזהות ארץ ישראל.

הלימוד התקיים במקביל לקריאה קבוצתית במאמר "פתיחה לחכמת הקבלה" שכתב "בעל הסולם" הרב יהודה הלוי אשל"ג (המאמר מצורף לחומרי הקורס). כל מפגשי הקורס הם שיעורים שניתנו ע"י הרבה לאחר לימוד החברים בחברותא.

באמצעות מענה של הרבה ספיר נוימן-איל לשאלות החברים מלימודם בחברותא, נפתח לפנינו לימוד עברית - שנשמעת כמו העברית שאנחנו מכירים, אך מגלה שכבות על שכבות של משמעות עמוקה לכל מילה ומאפשרת לשפה לעשות בנו מציאות והכרה חדשה.

מחיר : 485

נושאים: 1

סרטונים: 24