הכל הולך אחרי ההתחלה

"הכל הולך אחרי ההתחלה"

התחלה ברוחניות קשורה בהזדמנות שהעליון מעניק לתחתון. היא עוסקת בשאלות גדולות ומשמעותיות ולכן היא כל כך חשובה.

הלימוד בקורס דיגיטלי זה מתחיל מההתחלה, ממאמר "פתיחה לחוכמת הקבלה" ומעמיק בו כדי לאפשר לתודעת הזו, שאנו קוראים לה "נשמה", להכיר לא רק את עצמה אלא גם את עולמה, להחזיר את אותה עוצמת אור למציאות חיינו.

הלימוד מצייר לנו מפה, כדי שהנשמה תיזכר ותשתמש בה ככוח גיוס. לא כצורה נפרדת מאתנו אלא באופן שהמאור הזה, שהוא התורה, מלמד אותנו - את נשמתנו, את יכולת ההתמצאות והתנועה שלה בתוך העולמות, ואת יכולת ההתפתחות שלה בהם.

נברר מה הם הזדמנויות הצמיחה וההתחדשות של נשמתנו בהתאם לזמן, לזימונים מעליון.
כל זה כדי שתהיה לנו הבנה כלשהיא של מה שמתבקש מאתנו, כדי להכניס אותנו לעולמות האלו, משום שלקחנו על עצמנו את הזהות והשם ישראל.

מחיר : 400

נושאים: 1

סרטונים: 26