הזוהר המאיר בשמות

"הזוהר המאיר בשמות"

סדרת מפגשים המוקדשת לעיון בפרשות השבוע בספר שמות, באור הזוהר.

ספר שמות הוא סיפור מסעה של הנשמה מגלות לחירות, בין התגלות התורה למשפטי הנשמות.

לימוד וחקירה של פרשות השבוע כהוראות עבודה פנימית לבניית כלי נשמה בנוכחות הזוהר והקבוצה.

מחיר : 485

נושאים: 1

סרטונים: 15